Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Châu Điền

Cầu Kè - Trà Vinh
tvh-cauke-thcschaudien@edu.viettel.vn